skip to Main Content

การฆาตกรรมอำพรางต่อธรรมชาติ-WHEN THE NUTURE MURDERING IS HIDDEN

head

การฆาตกรรมอำพรางต่อธรรมชาติ / WHEN THE NUTURE MURDERING IS HIDDEN ( TH/EN )

เราขอร้องขอความเป็นธรรมให้กับบรรดาต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคน ที่ต้องถูก”ฆาตกรรมอำพราง ” การใช้คำนี้คงไม่ผิดนักนัก เพราะปู่ต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้ถึงเวลาตายตามธรรมชาติ กลับมีมนุษย์พยายามคิดวิธีฆ่าพวกเค้าอย่างแยบยล เพื่อให้ปู่ต้นไม้ที่เป็นที่พึ่งของสัตว์น้อยใหญ่และเป็นผู้ยืนหยัดดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้น
ต้อง ” ยืนต้นตาย” ….

เมื่อความต้องการของมนุษย์บางคนที่ไม่พอ เมื่อมีแต่การตระกรามตักตวงแต่แทบไม่มีการชดใช้ เมื่อมีช่องโหว่ของกฎหมาย และ เมื่อมีคนบางคนที่พร้อมจะหย่อนยานกับอำนาจหน้่าที่ที่รับผิดชอบ ที่พร้อมจะหลับตาข้างเดียวให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อนั้นการพยายามก่อการฆาตกรรมอำพรางต่อธรรมชาติจึงดำเนินอยู่ต่อไปและซับซ้อนมากขึ้น

ภาพจากการเข้าพื้นที่หลายพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของทีมงาน AAA ในพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ กลับพบเรื่องที่น่าเจ็บใจ เมื่อพื้นที่ที่ไม่เคยเสื่อมโทรมกลับต้องมาเสื่อมโทรมด้วย” ความไม่บังเอิญ ” เราพบต้นไม้ขนาด 5-10 คนโอบ ล้มในป่าจำนวนมาก ที่นับและเห็นด้วยตามีถึง 30 ต้น อายุแต่ละต้นกว่าจะโตรอดมาได้ขนาดนี้ไม่รู้กี่ชั่วอายุคน บางครั้งเราก็อยากให้ท่านๆที่ออกกฎหมายที่นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ ออกมารับรู้โลกแห่งความเป็นจริงแห่งป่าบ้าง ว่าปัจจุบันพวกตัดไม้ทำลายป่ามีวิธีการแยบยลในการฆ่าต้นไม้โดยทำให้ต้นไม้เป็นต้นไม้ตายยืนต้นกันมากมายขนาดไห

สำหรับเรา เป็นที่น่าหนักใจมากถึงการพบการพยายามฆาตกรรมต้นไม้เพื่อให้ยืนต้นต้นตายด้วยหลายวิธี บางต้นเจอถากและเผา เนื่องจากถ้าเป็นต้นยางนา ไม้หวงห้าม ยางไม้จะออกและจะมีการเผาซ้ำๆ จนไม้นั้นตายไปในที่สุด บางต้นเจอเจาะใส่ยาพิษจนมีคราบยาพิษไหลเยิ้มออกจากโคนต้น ต้นไม้จะขับและหาวิธีเพื่อให้รอดพ้นจากสารพิษ แต่ก็ไม่สามารถทานไว้ได้ ไม่กี่อาทิตย์ต้องตายใบแห้งในที่สุด วิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นการฆ่าต้นไม้อย่างทารุณที่สุดของพวกขบวนการทำลายป่าไม้ และที่สำคัญในหลายๆต้นเป็นไม้ต้องห้ามในการตัด หลายๆครั้งที่มีประัชาชนที่รักษ์ป่าแจ้งไปบางครั้งก็กลายเป็นที่ตลกไม่ออก เมื่อคนบางคนมาตรวจจะกลายเป็นไม้ไม่สำคัญทันที ?

หลายครั้งมันน่าอนาจใจมากเพราะในขณะที่เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เคยฟังเสียงประชาชนผู้ออกมาปกป้องป่า และพยายามหาทางแก้ตัวให้กับพวกมอดไม้ว่าไม้ที่ตัดมานั้นเป็นไม้ไม่หวงห้าม ที่ทีมงานไปยันทึกภาพมามันเป็นไม้ยางนา และไม้ประเภทหวงห้ามแทบทั้งหมด

ซึ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เราพบยืนต้นตายในป่านั้นมีประมาณ 100 กว่าต้น ถือว่าเยอะมาก และที่ถูกโค่นลงก็เยอะ มีร่องรอยของการแปรรูปตามจุดต่างๆเพื่อที่จะง่ายต่อการซิกแซก ในการแปรรุป นำออก ด้วยการเอื้อเฟื้อจากคนบางคน เมื่อมีการมายื่นคำขอในการแปรรูปเพื่อที่จะไปยื่นขออนุญาตเลื่อยมาใช้สอยโดยไม่ผิดกฎหมาย เมื่อผู้มีหน้าที่บางคนขี้เกียจ ไม่ไปตรวจดู หรือบางทีดูเฉพาะ รูปภาพ ไม่ตรวจสอบถึงสาเหตุของการยืนต้นตายว่ามาจากอะไร หรือบางคนก็รอเวลาที่จะรู้กัน ช่วยเอื้อเฟื้อให้ซากไม้ล้มเหล่าสามารถนั้นแปรรูปออกมากลายเป็นไม้เก่าที่ขออนุญาติไม่ยากนัก

การเอื้อเฟื้อเหล่านี้ คงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ต้นไม้แห่งชีวิตเหล่านั้นถูกฆาตกรรมอย่างมหาศาลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด และภาพที่นำเสนอเหล่านี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น……

Animal Activist Alliance (AAA) Thailand
————————–————————–

WHEN THE NUTURE MURDERING IS HIDDEN

Please bring justice to those trees that living through generations. They are secretly murdered!!
We think such word is suitable with the situation since they are given the death from human who apply the way to kill them.
When the need of human is endless, and the greedy cause them to take without any payback together with legal loopholes and bribable officials result in hidden murder to the nature still exists.

Base on field research by AAA team in the Thailand?s rainforest, we have founded that the forest has been degrading by ?factors? that is not just coincident.
Several big tress are founded cutting down and hidden in the deep area. To grow such big, they get through years, from generation to generation. We are about to convince those who work on the table to come out and experience the truth about the nature and update their knowledge that illegal loggers have improved the way to kill the trees and make it ever more difficult to find out.

It strongly concern us when we discover many ways that illegal loggers kill the trees but the trees still stand there like nothing happens but they already dies and wait for the time of processing. For example, bark and burn repeatedly, make holes and fill in the toxin.

Doubtedly, many times villagers reported to the officials and when they arrived the scene, those trees become non-protected even they are apparently protected and prohibited to cut down. So ashamed that some forest government officials ignore the voice of people who try to save the forest and also make an excuse for those illegal logger that those wood are not from protected trees even the recorded evidence shows that they are absolutely protected.

More than 100 trees stand dying and several trees are felled down. With the support form powerful man, they are allowed to use the machine saws, they are facilitated to process and carry out the tress out of the area. If the officials do not investigate closely to find the reason of the death of the trees or if the officials get involve with the smugglers, they would grant those woods are legal. Such connivances become main factor to make degrading forest situation in Thailand even worst.

Animal Activist Alliance (AAA) Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top