skip to Main Content

World Elephant Day. Time to speak up for them !!

Today is the world elephant day / อันเนื่องจากวันช้างโลก (TH/EN )

โปรดลุกขึ้นมาปกป้องและเป็นปากเสียงแทนพวกเค้า ก่อนที่จะไม่เหลือแม้แต่เงาในยามพระอาทิตย์ตก Save them before they will disappear with the sunset.

โปรดลุกขึ้นมาปกป้องและเป็นปากเสียงแทนพวกเค้า
ก่อนที่จะไม่เหลือแม้แต่เงาในยามพระอาทิตย์ตก
Save them before they will disappear with the sunset.

วันนี้เป็นช้างโลก หลายๆที่คงโพสภาพความสวยงามและความสุขของช้าง แต่เราขอส่งท้ายวันช้างโลกนี้ ด้วย” ภาพแห่งความเป็นจริง” ที่เกิดขึ้นกับยักษ์ใหญ่ผู้ถูกกระทำเอาเปรียบมาตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์

ภาพแห่งความจริงทั้งหมดในอัลบั้มนี้ เป็นเพียงเศษเสี้ยวของการถูกกระทำของช้าง เพื่อเตือนกระทุ้งสติมนุษย์ว่าสมควรตื่นจากเรื่องพวกนี้หรือยัง ??
85 เปอร์เซนของช้างเลี้ยงทุกวันนี้ ยังคงถูกเอาเปรียบ และริดรอนสิทธิสวัสดิภาพ พวกเค้ายังคงตกอยู่ในนรกทั้งเป็นด้วยความทุกข์ทรมาน

ในขณะที่ช้างป่าเองก็คงไม่ปลอดภัยในป่าที่เป็นบ้านของตัวเอง …..

เราหวังว่าวันช้างโลกนี้จะเป็นวันที่ ปลุกมนุษย์ที่รักและเคารพในสิทธิสัตว์ มนุษย์ผู้ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวทั่วโลก ให้ตื่นตัวขึ้นและร่วมกันเรียกร้องสิทธิให้พวกเค้าในทุกๆทาง วันช้างโลกนี้ควรจะเป็นวันที่เราระลึกถึงความโชคดีแค่ไหนที่เราได้มีโอกาสร่วมโลกใบเดียวกันกับยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนโยนนี้

และหวังว่าวันนึ่ง ช้าง จะดำรงอยู่อย่างมีสิทธิ สวัสดิภาพ เสรรีภาพ เท่าเทียมกันกับมนุษย์
ไม่มีการฆ่าล่าช้าง , ไม่มีการค้า หนัง กระดูก และงาช้าง ,ไม่มีการนำช้างมาขอทาน ,ไม่มีช้างละครสัตว์ และไม่มีการทารุณกรรมช้างในทุกรุปแบบ

และถ้าวันนั้นมาถึง เราจะได้เรียกว่า เป็นวันเฉลิมฉลองให้กับ ช้างในโลก ได้อย่างแท้จริง

Animal Activist Alliance (AAA) Thailand

Today is the world elephant day ,

I should post the beautiful and happy picture of elephant , but I decide to post the reality life photo of the elephant to remind all of us to see that how the elephant being this day.

More than 85 percent of the elephant living in captive are still work to serve human and they have no right. They are suffering . Even wild elephant they are not safe in their home..

I wish the day elephant will be the day to wake up for al animal lover around the world to be alert and build more network , to join hand and get action right the way to protect them. World Elephant Day should be day that we are celebration of how lucky to have the most beautiful gentle elephant to share our planet.

One day when the elephant stay equally with human , NO hunting for trophy , No more people use Ivory , No street begging , no circus , no harm and they have law to protect them . At that day we will celebrate THE WORLD HAPPY ELEPHANT DAY.

All? Copyrights by “sangduen lek chailert ”

ธุรกิจขี่ช้าง งานที่ช้างแทบจะไม่ได้รับสวัสดิภาพที่แท้จริง ในพฤติกรรมความเป็นช้าง Elephant riding

ธุรกิจขี่ช้าง งานที่ช้างแทบจะไม่ได้รับสวัสดิภาพที่แท้จริง ในพฤติกรรมความเป็นช้าง
Elephant riding

ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส .ในงานชักลากไม้เถื่อน Too much suffer from hard work at logging camp

ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส .ในงานชักลากไม้เถื่อน
Too much suffer from hard work at logging camp

 

ลุกช้างในวัยที่ต้องมีแม่ แต่ต้องไร้แม่ กับสภาพร่างกายที่มีแต่กระดูก ที่บ่งบอกได้ถึงสวัสดิภาพอันตกต่ำที่เค้าได้รับ Baby elephant suffer at street begging

ลุกช้างในวัยที่ต้องมีแม่ แต่ต้องไร้แม่ กับสภาพร่างกายที่มีแต่กระดูก ที่บ่งบอกได้ถึงสวัสดิภาพอันตกต่ำที่เค้าได้รับ
Baby elephant suffer at street begging

 

ความเสี่ยงมากมายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของช้างในการฝึกละครสัตว์ (ช้างไทยกับชะตากรรมในประเทศจีน) Many still risky at the circus show

ความเสี่ยงมากมายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของช้างในการฝึกละครสัตว์
(ช้างไทยกับชะตากรรมในประเทศจีน)
Many still risky at the circus show

สภาพลุกช้างที่ไร้เรี่ยวแรง ที่รอคอยการฝึกเพื่อเข้าสู่การตอบสนองความบรรเทิงของมนุษย์ This baby dying after caught from the wild and waiting to train.

สภาพลุกช้างที่ไร้เรี่ยวแรง ที่รอคอยการฝึกเพื่อเข้าสู่การตอบสนองความบรรเทิงของมนุษย์
This baby dying after caught from the wild and waiting to train.

ความบรรเทิงของคนที่ชอบดูความทุกข์ทรมานของช้าง Entertain for evil to be enjoy.

ความบรรเทิงของคนที่ชอบดูความทุกข์ทรมานของช้าง
Entertain for evil to be enjoy.

คุณเห็นร่องรอย แผลเป็นเป็นหัวของพวกเค้ามั้ย ??? ร่องรอยที่ไม่เคยหายไปจากร่างกาย และ จิตใจของพวกเค้า ร่องรอยที่เป็นตราบาปของความตระกลามในการหาประโยชน์จากชีวิตพวกเค้า Have a look on the scares on the head of this elephant

คุณเห็นร่องรอย แผลเป็นเป็นหัวของพวกเค้ามั้ย ???
ร่องรอยที่ไม่เคยหายไปจากร่างกาย และ จิตใจของพวกเค้า ร่องรอยที่เป็นตราบาปของความตระกลามในการหาประโยชน์จากชีวิตพวกเค้า
Have a look on the scares on the head of this elephant

พิธิกรรม Perahera ที่ Sri Lanka พิธีกรรมที่อุดมไปด้วยความทรมาน ช้างถุกสวมชุดหลอดไฟที่ร้อนระอุ แบกเครื่องปั่นไฟ ถูกล้อมรอบด้วยเสียงกลองอันอึกทึก และผู้คนแออัด ในยามค่ำคืนที่สมควรจะได้พักผ่อนในที่ที่สงบ Sri Lanka Perahera Festival.

พิธิกรรม Perahera ที่ Sri Lanka พิธีกรรมที่อุดมไปด้วยความทรมาน ช้างถุกสวมชุดหลอดไฟที่ร้อนระอุ แบกเครื่องปั่นไฟ ถูกล้อมรอบด้วยเสียงกลองอันอึกทึก และผู้คนแออัด ในยามค่ำคืนที่สมควรจะได้พักผ่อนในที่ที่สงบ
Sri Lanka Perahera Festival.

 

This Post Has One Comment
  1. I’ve seenyour video on FB. It shows how cruel men can be against animals and the elephants. I am not a rich guy But if have shared this brutality and asked all of my friends to do the same! This must be stopped!!!
    Greetings from Holland and please keep up this good work!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top