skip to Main Content

Dog Trafficking

dogtrafficking4เดือน ? ไม่รอลงอาญา ? มาตรฐานใหม่ ที่จะใช้กับผู้ร่วมขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ !

จากการพยายามประสานงานของทีมงานAAA และ สมาชิกกลุ่มรักสัตว์หลายภาคส่วน ในการประสานงานด้านข้อมูล
ร่วมกับผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อปรึกษาและเสนอในการบังคับกฎหมายที่จะเพิ่มการลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้น
วันนี้เราได้ทราบข่าวดี ที่จะเป็น ?ข่าวร้าย ?สำหรับผู้ร่วมขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ และจะเป็นอาวุธสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะสกัดกั้นขบวนการทารุณกรรมนี้

กับการพิจารณาหลังการจับกุมที่จะเปลี่ยนจากเดิม คือ รอลงอาญา วันนี้จะเกิดจุดเปลี่ยนเป็น ? ไม่รอลงอาญา ? สำหรับผู้กระทำผิดในการลักลอบ ค้าสุนัขข้ามชาติ ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ กฎหมายสำคัญคือ พรบ โรคระบาดสัตว์ ที่มีโทษสูงสุดคือ จำคุก 1ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ร่วมกับ พรบ ศุลกากร ( ในกรณีที่มีการจับกุมได้ตามขอบชายแดนขณะเตรียมส่งหรือลำเลียง )ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นโทษสุทธิตายตัวที่ศาลต้องวางโทษในอัตราสูงสุดเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายคดีไป

เดิมจากที่ผ่านมา มีการพิจารณาโทษสำหรับผู้กระ ทำผิดในขั้นต้น พิจารณาโทษ ปรับเป็นหลัก ส่วนโทษจำ เป็นเพียงการรอลงอาญา ( เช่นที่ผ่านมา ปรับ 11,000 บาท ส่วนโทษจำให้รอลงอาญา 1 ปี ) นอกเสียจากว่าจะเป็นการกระทำผิดซ้ำ
แต่ตลอดที่ผ่านมา การพิจารณาบทลงโทษนั้นยัง ไม่อาจสร้างความเกรงกลัวต่อการใช้กฎหมาย ยังมีผู้กระผิดรายเก่าบางรายยังคงกระทำผิด(เนื่องจากพ้นระยะรอลงอาญา) และมีผู้กระทำผิดหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (เพราะไม่เคยต้องโทษ) ในส่วนของการขบวนการขนลำเลียงสุนัข.

ปัจจุบันนี้ กระบวนการยุติธรรมได้รับข้อมูลแน่ชัดแล้วว่า ในปีนี้มีการกระทำผิดมากขึ้นๆเรื่อยๆ ดังนั้นจึงพิจารณาแล้วว่าควร จัดมาตรฐาน เป็น จำคุก 4เดือน ไม่รอลงอาญา ทันที !! ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ จากเดิม เมื่อเจอจับ ก็จะเสียค่าปรับ และรอขึ้นศาล และรอลงอาญา หลังจากจากนี้ จะกลายเป็น เมื่อเจอจับ เสียค่าปรับ + เสียค่าประกันตัว !! สองต่อ .

ทั้งนี้ ในส่วนโทษจำนี้ ผู้ต้องหาสามารถประกันตัว เพื่อสู้คดีในศาลอุทธรณ์ได้ (แต่สูงสุดได้แค่ศาลอุทธรณ์เพราะเนื่องจากเป็นคดีที่มีความผิดไม่เกิน 3ปี พิจารณาโดยใช้ศาลแขวง ) และถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืนตามศาลชั้นต้น ว่ากระทำความผิดจริงตามศาลชั้นต้น จำเลยก็รับโทษจำคุกได้ทันที 4เดือน!

” ลงโทษจำคุก 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ” ที่จริงแล้วศาลท่านลงเป็น ” จำคุก 8 เดือน แต่จำเลยรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีฯ จึงลดโทษจำคุกกึ่งหนึ่ง พิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยเป็นเวลา 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ”

เรื่องนี้จะเริ่มเห็นผลประมาณกลางปีหน้า เพราะคดีที่พิพากษาจำคุกโดยไม่รอฯ นี้ จำเลยอุทธรณ์ทุกคดี(เพื่อซื้อเวลาติดคุก) แต่ก็ต้องประกันตัวชั้นอุทธรณ์ออกไป หากกลางปีหน้าผลอุทธรณ์เริ่มออกมา เริ่มมีการติดคุกจริงจัง เราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พวกเราต้องการมากขึ้นครับ

” อนึ่ง คดีเคลื่อนย้ายฯ และจำหน่ายสัตว์ฯ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ๒๔๙๙ ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทฯ ดังนั้นจึงเป็นคดีซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง เป็นคดีต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิอาญา 218 และ 219 หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลต้น ก็เป็นอันจบ จำเลยเก็บของเข้าคุกได้เลย ”

ขอขอบคุณกลุ่มคนรักสัตว์หลายก ลุ่ม ที่ร่วมช่วยกันผลักดัน สร้างกระแส ไม่เอาพวกค้าหมา เช่นกันครับ ในส่วนของ AAA เราประสาน-เสนอข้อมูล กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ใน พท. 3 จังหวักลุ่ม ” สนุก ” (สกลนคร – นครพนม – มุกดาหาร ) มาตลอดเวลาอยู่แล้ว(เพราะต้องไปตามผลคดี) จึงได้ทราบมาตลอดว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรม มิได้นิ่งนอนใจ พิจารณา ” จัดให้ ” ผู้ลักลอบฯ ได้รับการพักผ่อนในคุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การที่เรานำเสนอสู่สังคม ไม่ใช่เพียงแค่จะบอกว่าเราทำอะไรไปบ้าง แต่ต้องการนำเสนอว่า ” การบังคับใช้กฎหมาย ” นั้นสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการมีกฎหมาย ถ้าหากถามผมว่าการที่เราเรียก ร้อง พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์นั้น ดีหรือไม่ดี ? ผมก็ยังยืนยันว่าดี และกฎหมายฉบับนี้ต้องมี! แต่ถ้ายังไม่มี เราจะงอมืองอเท้ารอกฎหมายหรือ ? และเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าหากมีกฎหมายแล้ว แต่การบังคับใช้ยังไม่เข้มข้น ถูกเพิกเฉยละเลย สัตว์จะได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมย์แห่งกฎหมายได้อย่างไร ?

เราจึงอยากเรียกร้องว่าอย่าเพิ่งละประเด็นการบังคับใช้กฎหมายเท่าที่เรามีตอนนี้นะครับ ทั้งสองอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไป กฎหมายเฉพาะยังไม่มี ก็ต้องหาทางนำตัวบทกฎหมายอื่นเท่าที่มีอยู่ มาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

นี่เป็นนิมิตรหมายใหม่ที่เราจะช่วยกันจับตามองการเปลี่ยนแปลง หวังว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในการสกัดกั้นขบวนการทารุณกรรมสุนัขข้ามชาตินี้

Animal Activist Alliance (AAA) Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top